Miten sähkö tuotetaan ja millä tavoin se saapuu koteihimme? Pysyvä näyttely ”Meidän energiamme tarina” antaa kaikenikäisille Energian oivalluskeskuksen vieraille hyvän yleiskatsauksen Viron energiantuotannosta ja Virossa käytettävistä energianlähteistä.

Kuten tunnettua, Viro tuottaa tällä hetkellä sähköä lähinnä öljyliuskeesta eli palavastakivestä. Perehdymme, miten sitä kaivetaan ja myös sen jalostamiseen liuskeöljyksi, joka on polttoaineena tehokkaampaa. Kerromme myös, miten uusiutuvat energialähteet tulevat yhä tärkeämmiksi sekä tutkimme aurinko- ja tuulienergian tehokkuutta. Vertailemme erilaisia polttoainetta ja opimme, mistä saamme eniten energiaa.

Oivalluskeskuksen tapaan näyttelykohteissa saa myös itse puuhailla. Näyttely toteuttamista tuki Eesti Energia, joka viettää tänä vuonna 80-vuotispäiväänsä. Näyttelyn rakensi TM Development.