Tatiana Stomakhina

Külastusjuht-planetarist

Energia avastuskeskuses on Tatiana töötanud alates 2013. aastast.

Haridus

Tatiana on omandanud elektromontööri kutse Moskvas. Eestis on ta õppinud Eesti Kunstiakadeemias kunstiõpetuse erialal, Tallinna Ülikoolis lõpetanud filosoofia magistrantuuri ja saanud bakalaureusekraadi eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetajana.

Täiendkoolitus

Tatiana on osalenud mitmetel astronoomiateemalistel täiendkoolitustel Tallinna Ülikoolis ja Tartu observatooriumis.

Kogemus

Tatiana kogemus haridusvaldkonnas on seotud eelkõige Energia avastuskeskusega.

Töövaldkond

Põhiliseks töövaldkonnaks on planetaariumiprogrammide ja õpitubade läbiviimine, samuti külastajate juhendamine ja demonstratsioonide läbiviimine. Tatiana tõlgib vene keelde nii ekspositsioonitekste kui õppematerjale.

Keeled

Tatiana valdab eesti, vene, saksa ja leedu keelt, lisaks räägib inglise, prantsuse, rootsi, soome, läti ja itaalia keelt.

Huvid

Tatianat huvitab eelkõige astronoomia, samuti kunst ja reisimine.