Helilainete levimise fenomenide õppimiseks on Energia avastuskeskuses olemas omamoodi katseseade – planetaarium. Kümnemeetrise läbimõõduga kuppel võimaldab teha akustikakatseid ilmekamalt, kui seda võimaldab tavapärane keskkond.

Õpilastel on juhendaja näpunäidete järgi võimalik olla korraga nii eksperimentaator kui ka katsealune ning proovida, kuidas helilained planetaariumi eri punktides levivad, peegelduvad või neelduvad. See on lihtne ja meeleolukas viis füüsikatundides õpitut rakendada või ka sellele juurde õppida.

Õpitoa täienduseks soovitame vaadata ka planetaariumifilmi “Helielu”.

Märksõnad: lained, heli, heli kiirus, võnkesageduse ja heli kõrguse seos, heli valjus, võnkumiste avaldumine looduses ja rakendamine tehnikas