28. 10. 2021


Diskreetne loodusteaduste õhtukursus 10.11 kl 18: SÜGAVUTI KLIIMAMUUTUSTEST

Kuidas mõjutab kliimamuutus mullastikku, millised keemilised protsessid seal toimuvad? Millised füüsikalised protsessid iseloomustavad kliimamuutusi? Neile ja paljudele teistele kliimamuutustega seotud küsimustele annavad sel korral vastuse oma ettekandes “SÜGAVUTI KLIIMAMUUTUSTEST” Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse lektor Piret Vacht ning klimatoloogia ja meteoroloogia lektor Jüri Kamenik. Loeng toimub 10. novembril algusega kell 18.00 Energia avastuskeskuses.

OSTA PILET

Piret Vacht tutvustab end nii: „Olen Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi keskkonnakorralduse lektor.  Minu doktoritöö uuris mullaelustikku, eelkõige just mikrolülijalgseid ja sealseid ränivetikaid, keskendudes inimese mõjutatud ökosüsteemidele (nt lennuväljad, tühermaad). Praegu tegelen pigem linna rohealadega seotud uuringutega, kuid huvi mulla teema vastu linnaökosüsteemide kontekstis pole kuhugi kadunud. Linnaloodusega tegelemine pakub suurepäraseid võimalusi inimeste teadlikkust tõsta kliimamuutuste leevendamise võimalustest ja kuidas nende mõjudega inimene ise saab toime tulla.

Sageli kiputakse arvama, et kliimamuutus toimub kuskil kaugel, meid see ei puuduta ning sellega tegelevad kitsalt vaid meteoroloogid. Seda see siiski pole – kliimamuutuse mõjusid näeme ja hakkame nägema väga paljudes eluvaldkondades ning see on seotud paljude teiste teadussuundadega. Just neid viimaseid püüan oma loengus rohkem avada ning anda praktilisi soovitusi, kuidas ka tavainimene saaks oma väikeste tegudega panustada kliimamuutuste leevendamisse ja nendega kohanemisse.“

Jüri Kamenik tutvustab end nii: „Mind iseloomustab enam kui 20-aastane huvi ilma ja atmosfääri vastu. Süstemaatilise huvi juurde jõudsin 1998. a talvel, kui loodusainete õpetaja palus teha kogu klassil nädalajagu ilmavaatlusi. See tundus nii põnev, et nädalast sai 10 aastat! Pärast seda läksin Tartu Ülikooli geograafiat õppima, et paremini aru saada sellest, mis on ilm ja kliima, miks need teemad on tähtsad. Keskendusin äärmussademetele ehk paduvihmale ja padulumele ning üldisemalt kõikidele ebatavalistele nähtustele, anomaaliatele ja nende muutustele kuni doktorantuurini välja.

Alates 2019. a töötan Tallinna Ülikoolis meteoroloogia ja klimatoloogia lektorina. Mulle see töö väga meeldib, sest saan oma lemmikteemadel – ilm ja kliima – maksimaalselt tegeleda ja arutada nii üliõpilaste kui kolleegidega ja osaleda muuhulgas kliimamuutust puudutavates projektides. Kõige enam olen aktiivne äärmuslike nähtuste valdkonnas, nagu paduvihmad ja -lumed, tormid, sh tornaadod, hiidrahe, ebatavalised nähtused jms. Kuigi need on haruldased ja ebatavalised nähtused, on nende mõju loodusele ja ühiskonnale kõige suurem ja võimsam, sh Eestis.

Loeng annab mitmekesise ülevaate kliimamuutusest, millest see tuleneb, kas saame midagi selles osas ette võtta või peame üksnes toimuvaga hakkama saama ja kohanema.“

 

Kõigil osalejatel palume kanda maski. 18-aastased ja vanemad külastajad peavad esitama COVID vaktsineerimise või haiguse läbipõdemise tõendi koos isikut tõendava dokumendiga.

diskreetne loodusteaduste õhtukursus. loeng. energia avastuskeskus. kliimamuutused

Diskreetne loodusteaduste õhtukursus” on Energia avastuskeskuse sündmuste sari gümnasistidele ja täiskasvanutele, kes tunnevad huvi loodusteaduste vastu. Loengud toimuvad iga kuu teisel kolmapäeval. Kursusel tutvume erinevate põnevate ja aktuaalsete teemadega nagu bakterid ja seened toiduainetööstuses, planeet Maa kui keerukas süsteem, kliimamuutuste keemia ja füüsika, kuidas toimuvad keemilised reaktsioonid, elektromagnetlained ja elusloodus, geenid ja evolutsioon, globaalne kaubandus ning keskkonnaprobleemid eri regioonides. Loengud on praktiliste näidetega ning võib juhtuda, et teeme ka katseid. Esinejad on silmapaistvad teadlased, õpetajad või lihtsalt oma ala parimad asjatundjad. Ühe kohtumise kestus on kuni poolteist tundi.  Kursusega võib liituda igal ajal.

Kursuse teiste teemade ja esinejatega saab tutvuda õhtukursuse lehelt. Õhtukursuse toimumist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.