Haridusprogrammid

Energia avastuskeskuse haridusprogrammid on tihedalt seotud õppekavadega, et toetada ja täiendada koolis või lasteaias õpitavat. Avastuskeskuse eesmärk on innustada eri vanuses lapsi loodus- ja reaalainete õppimisel, mistõttu kasutame programmis aktiivõppe meetodeid, avastuskeskuse eksponaate ning vahel ka lihtsalt meelelahutuslikumaid elemente. Sellelt lehelt leiate, milliseid haridusprogramme pakume kooli- ja lasteaiagruppidele vanuseastmete kaupa.