Õppematerjalid

Siia on kogutud õppematerjalid nii Energia avastuskeskuses kui ka koolitunnis kasutamiseks.

Õppematerjalide koostamisel oleme lähtunud põhimõttest, et õppetöö toimub tsüklina järjestuses: 1) eeltegevus, b) tegevus, c) järeltegevus.

Erinevatel õppematerjalidel on seega eri eesmärgid. Materjalid on üldjuhul esitatud kahe juhendina: üks õpilasele, teine õpetajale. Seejuures sisaldab õpetaja juhend ka õpilase juhendit, ent annab infot ka ettevalmistuse kohta – näiteks laadida nutiseadmesse vajalik rakendus või vaadata üle mõisteid.

Lisaks on koolis kasutatavates materjalides ka temaatilisi järeltegevusi, mis mahuvad eri ajaraamidesse ning mida saab kasutada külastuse järel teema kinnistamiseks juba koolis.

I kooliaste

NimetusÕppeaineKlassKasutamiseksÕpetajaleÕpilasele
UUS! Film "Tähetolm ja Päikese pere"Loodusõpetus
(ei haaku RÕK-ga)
2. - 3.Keskuses/koolisVõtiTööleht

II kooliaste

NimetusÕppeaineKlassKasutamiseksÕpetajaleÕpilasele
Varju tekkimineLoodusõpetus4.KeskusesJuhendTööleht
Film "Kihilise Maa aardelaegas"Loodusõpetus4.Koolis-Tööleht
UUS! Film "Tähetolm ja Päikese pere"Loodusõpetus4.Keskuses/koolisVõtiTööleht
UUS! Näitus "Liblikatiiva efekt"Loodusõpetus
(ei haaku RÕK-ga)
4.-6. KeskusesJuhendTööleht
UUS! Film "Taevatuled"Loodusõpetus4.KeskusesJuhendTööleht
UUS! Mõttekaart: Kliimamuutused Loodusõpetus4.-6. KoolisJuhend-

III kooliaste

NimetusÕppeaineKlassKasutamiseksÕpetajaleÕpilasele
UUS! Film "Taevatuled"Loodusõpetus, geograafia, füüsika
(ei haaku RÕK-ga)
7. -9.KeskusesJuhendTööleht
UUS! Kliimamuutused Geograafia8. -9.KoolisJuhendProjekt
UUS! Mõttekaart: Kliimamuutused Geograafia7. - 9. KoolisJuhend
UUS! Näitus "Liblikatiiva efekt"Loodusõpetus, bioloogia, füüsika7. - 9. KeskusesJuhendTööleht
UUS! Film "Tähetolm ja Päikese pere"Füüsika8.Keskuses/koolisVõtiTööleht
AutomaatikFüüsika8.KoolisJuhendProjekt ja
Automaatiku eriala tutvustav video
ElektrikFüüsika9. KoolisJuhendProjekt ja
Elektriku eriala tutvustav video
Heli ja müraFüüsika8.KeskusesJuhendTööleht
Pii päeva viktoriinMatemaatika7. -12. KoolisQuizizzQuizizz

Gümnaasium

NimetusÕppeaineKlassKasutamiseksÕpetajaleÕpilasele
Pii päeva viktoriinMatemaatika
(ei haaku RÕK-ga)
10.-12.KoolisQuizizzQuizizz
UUS! Film "Taevatuled"Füüsika
(ei haaku RÕK-ga)
10.-12.KeskusesJuhendTööleht
UUS! Kliimamuutused Geograafia10.-12.KoolisJuhendProjekt

 

Kui teil on õppematerjalide kohta küsimusi või ettepanekuid, palume need saata Energia avastuskeskuse metoodikule Jana Pajule aadressile jana@energiakeskus.ee.