Õppematerjalid – II kooliaste

Uus Loodusõpetus Bioloogia
Geograafia Keemia Füüsika
Matemaatika IT Ei haaku RÕKiga
Koolis Kodus Keskuses

 

NimetusÕppeaineKlassKasutaÕpetajaleÕpilasele
Film "Kihilise Maa aardelaegas" 4. Quizizz
Film "Tähetolm ja Päikese pere" 4. Võti
Quizizz
Tööleht
Mõttekaart: Kliimamuutused 4. - 6. Juhend-
Näituse "Liblikatiiva efekt" infomaterjalid 4. - 6. Juhend
Quizizz
Tööleht
Stendid
Varju tekkimine 4.JuhendTööleht