fbpx

ODYSSEY õpipaketid

Sellelelt lehelt leiate Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmist rahastatud ODYSSEY projekti (Oxford Debates for Youths in Science Education) raames valminud õppematerjalid. Õppematerjalid on koostatud Energia avastuskeskuses ja mõeldud LTT-ainetes kasutamiseks õpilastega soovitavalt alates 13. eluaastast.

Õppematerjalide pakettide teemad: Eesti põlevkivi, energiamajandus, kliimamuutused, ringmajandus, bioloogiline mitmekesisus

Õppematerjalid on koostatud info-, loo- ja küsimusekaartidena, mida on võimalik kasutada digitaalselt või välja printida. Lisaks on valminud teadlaste videoloengud ja valik lisaallikaid, mida saab juba iseseisvalt uurida. Materjale koostades lähtuti sellest, et materjale oleks võimalik kasutada õpilastega väitluse ettevalmistamisel.

Ainetunnid:Loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika, keemia

Õppekava läbivad teemad:keskkond ja jätkusuutlik areng, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, teabekeskkond, väärtused ja kõlblus

Tähelepanu: õppematerjalid on testimisfaasis. Kui märkate materjalides ebatäpsusi või kogete tehnilisi probleeme, palume sellest teada anda aadressile haridus@energiakeskus.ee.

Projekti raames korraldab Energia avastuskeskus 2019./2020. õppeaastal üle-eestilise ka teadusteemalise väitluskonkursi. Konkursi eesmärk on arendada õpilaste argumenteerimisoskusi ja kaude ka suurendada huvi LTT-erialade vastu. Ühtlasi valmivad projekti jooksul ka debatiks valmistumise ja eri teadusteemade käsitlemise õppematerjalid, mida levitatakse Eesti haridussüsteemis ja kaugemalgi. Uuri projekti kohta lähemalt


Õpetaja juhend õppematerjalide kasutamiseks

Õpilase tööleht

ODYSSEY projekti juhend õpetajale: kuidas rakendada väitlust kui meetodit koolitunnis?

ODYSSEY väitlusformaadi lühijuhend õpilasele või õpetajale

ODYSSEY väitlusformaadi täielik juhend õpetajale


ÕPPEMATERJALID:

  • EESTI PÕLEVKIVI

Infokaardid

Lookaardid

Küsimusekaardid

Viiteid ja lisaallikaid


  • ENERGIAMAJANDUS

Infokaardid

Lookaardid

Küsimusekaardid

Viiteid ja lisaallikaid


  • KLIIMAMUUTUSED

Infokaardid

Lookaardid

Küsimusekaardid

Viiteid ja lisaallikaid

Lisamaterjal: keskkonnateadlase Erik Puura essee “Kliimamuutustest, rahulikult”

Lisamaterjal: Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere “Kuidas kliimamuutust adekvaatselt käsitleda?” video ja ettekande slaidid.

Kliimamuutuste õpipakett vene keeles


  • RINGMAJANDUS

Infokaardid

Lookaardid

Küsimusekaardid

Viiteid ja lisaallikaid

Ringmajanduse õpipakett vene keeles


  • BIOLOOGILINE MITMEKESISUS

Infokaardid

Lookaardid

Küsimusekaardid

Viiteid ja lisaallikaid