Õppematerjalid – III kooliaste

Uus Loodusõpetus Bioloogia
Geograafia Keemia Füüsika
Matemaatika IT Ei haaku RÕKiga
Koolis Kodus Keskuses

 

NimetusÕppeaineKlassKasutaÕpetajaleÕpilasele
Elektriõpetuse sari, 16 lühivideot. Videoõps FÜÜSIKA. 8. - 9. Elektriõpetuse lühivideod
Harilike murdude sari, 6 lühivideot. Videoõps MATEMAATIKA. 9. Hariliku murru lühivideod
Informaatika sari, 12 lühivideot. Videoõps INFORMAATIKA. 7. - 9. Informaatika lühivideod
Mehhanika sari, 12 lühivideot. Videoõps FÜÜSIKA. 8. - 9. Mehhanika lühivideod
Soojusõpetuse sari, 10 lühivideot. Videoõps FÜÜSIKA. 8. - 9. Soojusõpetuse lühivideod
Valgusõpetuse sari, 11 lühivideot. Videoõps FÜÜSIKA. 8. - 9. Valgusõpetuse lühivideod
Järeltegevus "Energia jälil" 7. - 9. Juhend
ppt
Film "Tähetolm ja Päikese pere" 8. Võti
Quizizz
Tööleht
Film "Taevatuled" 7. - 9. Juhend
Quizizz
Tööleht
Film "Kihilise Maa aardelaegas" 7. Quizizz
Automaatik 8. JuhendPDF, docx
Video
Elektrik 9. Juhend PDF, docx
Video
Heli ja müra 8. JuhendTööleht
Kliimamuutused 8. - 9. JuhendProjekt
Kuidas tuleb elektrivool koju? 9. Quizizz
Video-loeng
Mõttekaart: Kliimamuutused 7. - 9. Juhend
Näitus "Liblikatiiva efekt" 7. - 9. Juhend
Quizizz
Tööleht
Stendid
Odyssey õpipaketid 8. - 9. ÕpipakettÕpipaketis
Pii päeva viktoriin 7. - 9. Quizizz
Ülemaailmse teaduspäeva viktoriin 7. - 9. Quizizz
Kristjani karjäärilugu "Biomeditsiinitehnika 2024" 9. - 12. Podcast kuulamiseks
Marguse karjäärilugu "Keemiliste protsesside seaduspärasustest" 9. - 12. Podcast kuulamiseks
Ahti karjäärilugu "Rakenduste loomise ja programmeerimise alused" 9. - 12. Ahti slaidid
Podcast kuulamiseks
Kaido karjäärilugu "Elekter ja tehnika" 9. - 12. Podcast kuulamiseks
Reivo karjäärilugu "Energia ja energeetika" 9. - 12. Podcast kuulamiseks
Pirjo karjäärilugu "Bakteritest ja vähist" 9. - 12. Podcast kuulamiseks
Kadri karjäärilugu "Appi! toidukeemia!" 9. - 12. Podcast kuulamiseks
Susanna karjäärilugu "Loodusressursid konfliktide allikana" 9. - 12. Podcast kuulamiseks