06. 10. 2021


Diskreetne loodusteaduste õhtukursus 13.10 kl 18: MAA kui SÜSTEEM

Kuidas planeedi Maa erinevad sfäärid moodustavad omavahel terviku? Kuidas on need seotud ja mõjutatud kliimamuutuse protsessiga? Antud loeng on sissejuhatuseks järgmistele “Diskreetse loodusteaduste õhtukursuse” loengutele, et paremini lahti mõtestada kliimamuutust. Loengu juhatab kell 18 sisse Energia avastuskeskuse planetaariumifilm “Kihilise Maa aardelaegas”, mille järel TLÜ maateaduse ja geograafia didaktika õppejõud ja Tallinna Ühisgümnaasiumi geograafiaõpetaja Sirje Siska tutvutab Maa ehituslikke omapärasid.OSTA PILET

Sirje Siska tutvustab end nii: “Olen geograaf Sirje Siska. Töötan Tallinna Ülikoolis maateaduse ja geograafia didaktika lektorina ja Tallinna Ühisgümnaasiumis geograafia õpetajana.
Huvi geograafia vastu tekkis lapsepõlves sarja „Maailm ja mõnda“ raamatuid lugedes ja televiisorist Juri Senkevitši saateid „Rändurite klubi“ vaadates. Koos saatejuhiga sain rännata Everestilt põhjapoolusele ja India ookeanist Kesk-Aasia kõrbetesse.
Inimene on sadade aastate jooksul õppinud tundma Maa üksikuid osasid: mandreid ja ookeane, taimkatet ja loomastikku, kliimat ja vett, mulda ja maavarasid jm. Loengus käsitletakse Maa sfääre litosfääri, hüdrosfääri, atmosfääri, pedosfääri ja biosfääri ja nende omavahelisi seoseid ehk kuidas planeet Maa töötab.
Geograafiat õppides/õpetades kujuneb teadmine Maast kui tervikust ja taipamine, kui huvitavaid seoseid võib lugedes, uurides, õpetades ja kohapeal vaatamas käies avastada.”

Diskreetne loodusteaduste õhtukursus” on Energia avastuskeskuse sündmuste sari gümnasistidele ja täiskasvanutele, kes tunnevad huvi loodusteaduste vastu. Loengud toimuvad iga kuu teisel kolmapäeval. Kursusel tutvume erinevate põnevate ja aktuaalsete teemadega nagu bakterid ja seened toiduainetööstuses, planeet Maa kui keerukas süsteem, kliimamuutuste keemia ja füüsika, kuidas toimuvad keemilised reaktsioonid, elektromagnetlained ja elusloodus, geenid ja evolutsioon, globaalne kaubandus ning keskkonnaprobleemid eri regioonides. Loengud on praktiliste näidetega ning võib juhtuda, et teeme ka katseid. Esinejad on silmapaistvad teadlased, õpetajad või lihtsalt oma ala parimad asjatundjad. Ühe kohtumise kestus on kuni poolteist tundi.  Kursusega võib liituda igal ajal.

Kursuse teiste teemade ja esinejatega saab tutvuda õhtukursuse lehelt. Õhtukursuse toimumist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.