Loodusteaduste huviring

Energia avastuskeskus korraldab 2020./2021. õppeaastal 7. ja 8. klasside õpilastele tasuta loodusteaduste huviringi. Huviringis käsitletakse läbi grupitööde, praktiliste ja mänguliste tegevuste ning väljasõitude jätkusuutliku arengu ja loodusteaduste teemasid.

Mõned näited teemadest:

 • Elurikkus, linnaloodus, geoinseneeria, sh retked koos Eesti Loodusmuuseumi giidiga ning linnaaednikuga,
 • Plastid, mereprügi, jäätmed, ringmajandus, õiglane kaubandus, sh väljasõidud jäätmeettevõtetesse ning merele.
 • Inimene ja energia: energiaringe, elekter, toit ja kütused, sh teadusteater ja avastuskeskuse töötoad.
 • Kliimamuutused, miks ja kuidas ja mida mina teha saan. 30-päevane väljakutse “cCHALLENGE
 • Huviringi lõpus valmib õpilaste valitul jätkusuutlik arengu teemal ekspositsioon.

Kellele, millal ja kus?

 • Tallinna koolide 7. ja 8. klasside õpilastele.
 • 1x nädalas (v.a koolivaheajad).
 • Iga huviline saab valida kahe päeva vahel, kas käia huviringis teisipäeval või kolmapäeval kell 15.00-16.30. Võimalik on nihutada huviringi alguskellaaega hiljemaks, palun märkige registreerudes, mis kellast sobib sel juhul alustada.
 • Teisipäevane huviring alustab 6.10 ning kolmapäevane 7.10.
 • Energia avastuskeskuses (Põhja pst 29) ning erinevatel väljasõitudel üle linna.

Miks huviringis osaleda?

 • Saad osa erinevatest võimalustest, mida samal ajal katsetavad ka Sinu eakaaslased Norras, Austrias, Itaalias, Rootsis ja Belgias, kuidas tegutseda keskkonnahoidlikult.
 • Saad huviringis koguda mõtteid kooliprojektide või loovtööde elluviimiseks. Võimalusel saame olla loovtööde kaasjuhendajad.
 • Saad arendada teaduslikku kirjaoskust, laiendada ja süvendada oma teadmisi keskkonnateemadel.
 • Huviringis osaledes osaled ühtlasi ka rahvusvahelises uuringus, mille analüüsi tulemusi kasutatakse jätkusuutliku- ja keskkonnahariduse parendamiseks, arendamiseks.
 • Saad põnevaid teadmisi ja kogemusi, mis kindlasti aitavad Sind ka koolis.
 • Huviringis osaledes osaled ühtlasi ka rahvusvahelises uuringus, mille analüüsi tulemusi kasutatakse jätkusuutliku- ja keskkonnahariduse parendamiseks, arendamiseks. Õpilasena annad väärtusliku sisendi teadlastele, kes uurivad, kuidas koolid, kogukonnad ja teised institutsioonid (ettevõtted, kohalikud omavalitsused, MTÜ-d) üheskoos saavad kaasa aidata jätkusuutliku ja keskkonnasäästliku ühiskonna loomisele.

Oled huvitatud?

 

Huviringi tegevused on üks osa Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogrammi Horisont 2020 projektist SEAS (Science Education for Action and Engagement towards Sustainability). 

Huviring toimub nö avatud koolikogukondade (ingl k. open schooling) põhimõttel. See tähendab, et õpilane saab õppida väljaspool koolikeskkonda ning huvitegevustesse on kaasatud veel hulk erinevaid organisatsioone. Huviringi eesmärk on anda võimalus õpilastele teistsuguses keskkonnas tegeleda kohalikult oluliste jätkusuutliku arengu teemadega. Huviringis valmistutakse muuhulgas ka kevadiseks õpilaskonverentsiks ning näituseks.

Loodusteaduste huviring. Energia avastuskeskus Loodusteaduste huviring. Energia avastuskeskuses. EU_emblem_flag_yellow_high seas-logo-big