19. 01. 2024


Õpetajate streiginädal

Õpetajad mõjutavad meie laste ja noorte teadmiste, oskuste ning väärtushinnangute kujunemist, mis omakorda mõjutab meie homset ühiskonda. Kallid õpetajad, oleme mõtteis teiega ning pakume õpilastele võimalust ammutada lisateadmisi ka koolist eemal olles.

Iga 10 õpilase kohta saab üks täiskasvanud saatja keskuse pileti tasuta!