“Avasta elekter!” on mobiiline teadusteatri etendus, mida viib läbi Energia avastuskeskuse legendaarne leiutaja Aare Baumer. Etendust on võimalik tellida kooli.

Teadusteatri etendusel „Avasta elekter” saavad paremini selgeks vooluringi komponendid, elektrijuhtide ja isolaatorite omadused ja muudki. Etendusel mängitakse praktiliselt läbi vooluringi koostamine – osaleda saavad kõik pealtvaatajad. Kasutusel on ehtsad, aga ohutud madalpinge seadmed.

Teadusteatri eesmärk on meelelahutuslikul viisil tutvustada ja meelde tuletada, kuidas toimib meid ümbritsev maailm. Etendus ei eelda iga lapse aktiivset osalemist, ehkki teadusteatri tegijad annavad sekkumiseks ja kaasa rääkimiseks võimalusi.

Katseid tehakse materjalidega, mida näeme iga päev enda ümber.