Filmiprogramm koosneb täiskuppelfilmist „Päike – meie elav täht”, mis võimaldab vaatajal näha meie kõige olulisemat tähte lähemalt ja põnevamalt kui kunagi varem, ning interaktiivsest õppemängust, millega kinnistatakse filmist saadud teadmisi. Programm koos õppemänguga sobib õpilastele alates II kooliastmest.

Filmi vaadatakse avastuskeskuse täiskuppelplanetaariumis, film kestab 25 minutit.

Programmi osaks on ka teadmisi kinnistav õppemäng. Õppemängu viiakse läbi digitaalselt (Quizziz), sellest on kaks varianti –  4.- 6. klassile ning 7. klassile ja vanematele. Õppemängu saab kasutada ka järeltegevusena koolis.

Programm sobib riikliku õppekava järgi II kooliastme loodusõpetuse “Maailmaruumi”, III kooliastme loodusõpetuse “Loodusnähtused”, geograafia “Kliima”, füüsika “Valgusõpetuse”, IV kooliastme geograafia “Atmosfääri” ja füüsika ”Megamaailma füüsika” teemadega. Lisaks toetab filmiprogramm õppekava läbivate teemade käsitlemist: „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ ning „Tehnoloogia ja innovatsioon.“

Filmiprogrammi pikkus: ca 60 minutit, sh film 25 minutit

Sihtgrupp: 4-12. klass

Maksumus: 7 €/õpilane, mis sisaldab programmi (2 €) ja kooligrupi keskuse piletit (5 €).