Energia avastuskeskuse -1. korrusel asuv väljapanek keskendub klassikalise füüsika alateemadele: valgusele ja optikale ning heli tekkimisele ja levimisele. 

Näituse käed-külge eksponaadid näitlikustavad valguse ja heli omadusi ning selgitavad igapäevaelus toimivaid seaduspärasusi. Peale selle saab ise veenduda, et optiliste efektide ja helidega mängimine on ka lõbus!

Muu hulgas leiab näituselt vastuseid küsimustele, miks ja millal võime taevas näha vikerkaart, millist valgust näevad putukad ja kuidas saame kasutada UV-kiirgust.

Väljapanek on tihedas seoses põhikooli ja gümnaasiumi õppekavadega. Kõik eksponaatide tekstid on eesti, vene, inglise ja soome keeles.

Märksõnad: heli, võnkumine, laine, valgus, valguse peegeldumine, murdumine ja levimine; kehade vastastikmõju, magnetnähtused