Õpitoas „Kliimamuutused” uuritakse, miks keskmine temperatuur Maal pidevalt tõuseb ja kuidas see elu Maal mõjutab.

Kliimamuutuste kui mitmetahulise temaatika käsitlemisel vahelduvad arutelud katsetega. Nii näiteks saavad õpilased teada, et valgus kannab energiat, mida on võimalik ka mõõta. Selgitatakse tuule ja pilvede tekkemehhanismi ja uuritakse katseliselt süsihappegaasi toimet atmosfäärile.

Kasvuhoonegaaside negatiivsete mõjude ilmestamiseks ja mõjude vähendamise näitlikustamiseks kasutatakse õpitoas ka nutitahvleid ja hariduslikel eesmärkidel väljatöötatud liitreaalsuse rakendust.

Õpituba toetab 5. klassi loodusõpetuse teemat “Õhk”, põhikooli III astme loodusgeograafia teemasid ning õppekava läbivat teemat “Keskkond ja jätkusuutlik areng”.

Märksõnad: atmosfäär, kasvuhooneefekt, kasvuhoonegaasid, süsihappegaas, metaan, kiirgus, kiirgusbilanss, albeedo, veeaur, pilvede teke, infrapuna termomeeter, radiomeeter

Lae siit alla kliimamuutuste tööleht, juhend.

  • 14 EUR / osaleja kehtib kooligruppidele alates 10 inimesest.
  • Õpitoa piletihind juba sisaldab keskuse sissepääsupileti hinda.
  • Loe õppeprogrammi pikemat kirjeldust siit