“Neoonvalguse säras”  on samanimelise näituse baasil koostatud gümnaasiumiastmele suunatud aktiivõppeprogramm, mille käigus lahendatakse grupitööna interaktiivseid ülesandeid. Programmis tutvutakse erinevate ajaloos ja ka praegu kasutusel olevate neoon- ning muude gaaslahenduslampidega. Läbi lampide tööpõhimõtete tutvustamise luuakse seoseid keemia- ja füüsikatundides õpitu rakendamisest tehnoloogias. 

Õpilased saavad ekspositsiooni uurimisel ja ülesannete lahendamisel kasutada avastuskeskuse tahvelarvuteid ja oma isiklikke nutiseadmeid.   Programm toetab õpilaste digitaalse kirjaoskuse ja infootsioskuste arengut.

Haridusprogramm on seotud järgmiste gümnaasiumiastme riikliku õppekava teemadega: keemias “Aine ehitus” ja “Anorgaanilised ained”, füüsikas “Elektromagnetism” ja “Mikro- ja megamaailma füüsika”. Puudutatakse ka õppekava läbivat teemat “Tehnoloogia ja innovatsioon”.