Teadusteatri etendusel „Noore teadlase katsed” selgitatakse algklassilastele, miks puhub tuul ja kuidas panna polte helisema. Katsetatakse, kuidas käituvad eri tihedusega vedelikud, ning näidatakse, kuidas toimib pindpinevus ja gravitatsioon.

Teadusteatri eesmärk on meelelahutuslikul viisil tutvustada ja meelde tuletada, kuidas toimib meid ümbritsev maailm. Etendus ei eelda iga lapse aktiivset osalemist, ehkki teadusteatri tegijad annavad sekkumiseks ja kaasa rääkimiseks võimalusi.

Katseid tehakse materjalidega, mida näeme iga päev enda ümber. Teadusteatri etendused toimuvad elektrijaama endises lülitusruumis.

1142_20161031 1098_20161031 1076_20161031 1186_20161031