Etendusel „Peadpidi füüsikas” uuritakse katsete abil erinevaid heli tekkimise põhjuseid. Energia avastuskeskuse legendaarse leiutaja Aare Baumeri veetud etendusel saabki proovida, kuidas energia ülekande käigus tekib heli ja seda oma käega katsuda. Selleks võtab härra Baumer kasutusele eri tööriistu, olgu selleks keedukann, flööt või õhukompressor.

Teadusteatri eesmärk on meelelahutuslikul viisil tutvustada ja meelde tuletada, kuidas toimib meid ümbritsev maailm. Etendus ei eelda iga lapse aktiivset osalemist, ehkki teadusteatri tegijad annavad sekkumiseks ja kaasa rääkimiseks võimalusi.

Teadusteatri haridusprogramm toetab põhikooli 7. – 9. klassi füüsika teemat “Mehhaanika” ja täpsemalt alateemasid “Heli: heli võnkumine, helilaine, heli kiirus, võnkesageduse ja heli kõrguse seos. Heli valjus.”

Programm toetab gümnaasiumi füüsika teemasid “Soojusõpetus”, eriti alateemasid soojusliikumine, siseenergia, temperatuur, soojushulk, gaasi rõhk, Termodünaamika I printsiip. Termodünaamika II printsiip.

Programm toetab 4. – 6. klassi loodusõpetuse teemat “Maailmaruum. Päike – maailma energiaallikas.”

Programm toetab osaliselt ka 7. klassi loodusõpetuse teemasid “Mehhaaniline energia”, “Aine ehitus sh gaasi rõhk”, “Keemilise sideme energia”, “Energia soojusnähtustes”.

  • 16 EUR / osaleja kehtib kooligruppidele alates 10 inimesest.
  • Õpitoa piletihind juba sisaldab keskuse sissepääsupileti hinda.

Katseid tehakse materjalidega, mida näeme iga päev enda ümber. Teadusteatri etendused toimuvad elektrijaama endises lülitusruumis.

1257_20161031 1296_20161031