Etendus „Täna tähistaevas” muutub vastavalt sellele, mis parasjagu taevas toimub. Planetaristi juhendamisel õpitakse üles leidma põnevamaid tähtkujusid ja Päikesesüsteemi planeete, mida võib heade tingimuste korral ka õues palja silmaga näha. Muu hulgas antakse ka näpunäiteid kuidas põnevaid tähistaeva sündmusi vaadelda, näiteks tähesadu, kuuvarjutust, virmalisi ja komeete jne.

Planetaariumis tekib tunne justkui oleksid päriselt tähistaeva all või mõne planeedi lähedal! Avastuskeskuse planetaariumis kasutatakse etenduste puhul spetsiaalseid astronoomiatarkvarasid.

Programm on seotud riiklikku õppekavaga ja selgitab 4. klassi loodusõpetuse teemasid “Maailmaruum”, “Tähistaevas”, “Tähtkujud”, “Suur Vanker ja Põhjanael”, aga ka õppekava läbivaid teemasid “Keskkond ja jätkusuutlik areng” „Tehnoloogia ja innovatsioon” ja „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”.

“Täna tähistaevas” etendust kohandab planetarist vastavalt kuulaja vanusele ning see on sobilik ka täiskasvanutele!

  • 16 EUR / osaleja kehtib kooligruppidele alates 10 inimesest.
  • Etenduse piletihind juba sisaldab keskuse sissepääsupileti hinda.

Planetaariumietenduse loomist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.

Märksõnad: planeedid, tähtkujud, Päikese aktiivsus, Kuu faasid, meteoorid, Päikesesüsteem.

3446_20161101 planeediga planetaarium