fbpx

Triin Sternhof

Külastusjuht

Triin on Energia avastuskeskuses töötanud alates 2014. aastast.

Haridus

Triin on omandanud Eesti Maaülikoolis bakalaureusekraadi loodusturismi ning magistrikraadi maastikukaitse ja -hoolduse erialal. Keskkooli ajal õppis ta juurde veel sotsiaaltööd ning erivajadustega lastega tegelemist.

Täiendkoolitus

Triin on läbinud mitmeid psühholoogiateemalisi koolitusi Tallinna Ülikoolis ja vabatahtlikutöö raames Eesti Punases Ristis. Triin on läbinud lõimitud aine- ja keeleõppe metoodikakoolituse, samuti erivajadustega külastaja toetamise koolitused.

Kogemus

Triinu kogemus on seotud eelkõige Energia avastuskeskuse haridusprogrammidega ning Eesti Punase Risti esmaabikoolituste läbiviimisega.

Töövaldkond

Triin viib läbi kõiki avastuskeskuse haridusprogramme, välja arvatud planetaariumietendused ja teadusteatrietendused „Peadpidi füüsikas“ ja „Avasta elekter“. Samuti juhendab ta külastajaid ning viib läbi demonstratsioone, eriprogramme ja huviringe.

Keeled

Triin viib haridusprogramme läbi eelkõige eesti keeles, kuid valdab veel inglise, vene, hispaania ja soome keelt.

Huvid

Triinu köidab keskkonnatemaatika, aiandus ja matkamine.